YourChange diensten

Get started today

Verandermanagement

Verandermanagement, de naam zegt het al, een verandering moet je managen. De betekenis van managen is het doelgericht, doeltreffend besturen van een proces. Dus blijkbaar is verandermanagement het doelgericht en doeltreffend besturen van een veranderproces. Om het veranderingsproces goed te kunnen managen is het belangrijk om te weten, waar ben je nu en waar wil je heen? Verandermanagement heeft alleen kans van slagen wanneer je een integrale aanpak kiest van het veranderkundig probleem. Veelal stagneren prachtige trajecten omdat er gebrek is aan visie en draagvlak. Het alleen roepen "We moeten veranderen" is onvoldoende, mensen zullen nut en noodzaak moeten zien in de gekozen weg. Alleen de integrale aanpak heeft kans van slagen. YourChange beschikt over een pallet aan veranderkundige methodieken die ingezet kunnen worden om de doelstelling te bereiken.

De paradox in het realiseren van het veranderkundig doel is dat veranderen niet alleen gaat om het realiseren van het veranderproces, het bereiken van standaardisatie, maar dat naast het bereiken van het veranderdoel, ook het verandervermogen van de organisatie wordt vergroot, dus het loslaten van juist deze standaardisatie. Wanneer de organisatie in staat is zich telkens aan te passen aan veranderende omgevingen zijn er grote stappen gemaakt. De basis van deze verandering ligt bij de mensen in de organisatie en vraagt van hun een nieuwe mindset. YourChange hanteert een unieke 4 fase veranderingsstrategie, waardoor zowel het veranderdoel wordt bereikt alsmede het verandervermogen van de organisatie wordt vergroot.

Organisatieadvies

Binen organisaties bevinden zich professionals, professionals die zich bezighouden met het leveren van een dienst of product, daar zijn ze goed in. De omgeving waarin de organisatie zich bevindt veranderd voortdurend, de professional zal hier oog voor moeten hebben zodat de organisatie haar concurentiepositie ook in de toekomst kan handhaven. Er zullen wel overwogen strategische keuzes gemaakt moeten worden. Maar wat zijn nu de juiste antwoorden op vragen als, voldoet mijn organisatie inrichting nog aan de huidige klantvraag, is mijn bedrijfsproces wel efficiënt, moet ik outscourcen of juist niet? Om in deze complexiteit een keuze te kunnen maken is tijd en onderzoek nodig, maar wat als je als professional door de waan van de dag hier niet aan toekomt, of simpelweg de kennis niet hebt. YourChange kan u in dit geval van dienst zijn en u voorzien van een gedegen advies, op het gebied van;

  • Strategie – analyse & ontwikkeling
  • Optimalisatie van bedrijfsprocessen
  • Structuur- en inrichtingsvraagstukken
  • Management vraagstukken
  • Management informatie
  • Risico analyse, Risk management

Interim-management

Een interim-manager is een manager die bij uitval van een manager of een vacature de functie gedurende een bepaalde periode kan overnemen. Interim-management bij YourChange is anders. Door het toevoegen van de kwaliteiten van YourChange op de gebieden van, verandermanagement, organisatieadvies en bedrijfskundig advies wordt naast het optimaliseren van de afdeling een duurzame bijdrage geleverd aan de organisatie. Ook kan YourChange ingezet worden in projecten van verschillende omvang.