Over YourChange

Get started today

YourChange filosofie

YourChange heeft een persoonlijke aanpak en gaat uit van een integrale benadering van uw organisatieprobleem, uitgangspunt is dat de doelstelling wordt bereikt! De filosofie van YourChange is dat er geen “One solution fits all” bestaat, maar dat er altijd situationeel gekeken moet worden naar de probleemstelling en dat van daar uit de doelstelling wordt bepaald, teleurstellend, nee! Een opdracht aan YourChange eindigd niet met een advies die terecht komt in een bureau la, maar is juist het begin van een traject wat eindigd met het borgen van de verandering in de organisatie. YourChange heeft veel ervaring met bedrijfskundige knelpunten en kan hierdoor snel tot de kern van het probleem komen. Uit ervaring kan gezegd worden, wanneer het werkelijke knelpunt bekend is en de aanpak juist gekozen er daadwerkelijk resultaten worden geboekt. De geboekte resultaten zijn duurzaam en dragen bij aan het verandervermogen van de organisatie.

Methode & Resultaten

YourChange hanteert een unieke 4 fase veranderingsstrategie, bestaande uit de fases; diagnose, ontwerp, implementatie en borging. Volgens YourChange is het complete pakket noodzakelijk om efficiënt en effectief  te kunnen zijn in de verandering. In de diagnose fase maakt de consultant van YourChange de probleemstelling helder. In de ontwerpfase worden ontwerp thema’s benoemd, in de opvolgende fases betrekt YourChange de medewerkers uit het aandachtsgebied in het veranderingsproces. In deze veranderingsfase worden Lean methodes toegepast zoals,dagstart, KATA en A3 analyse en verslaglegging. Door het toepassen van Lean methodes wordt de verandering gerealiseerd met mensen uit het aandachtsgebied. Herkennen van knelpunten, benoemen van knelpunten en samen knelpunten oplossen, daar draait het om. Cruciaal hierin is de verandering meetbaar te maken zodat successen gevierd kunnen worden. Door het aanleren van Lean methodes en methodieken maakt de organisatie op deze manier een leercurve door waardoor zij in staat is zelfstandig een duurzame verandering te realiseren. Het borgen, het zogenaamde standaardiseren van de voortdurende verandering kan alleen maar door de kracht van herhaling, elke dag bezig zijn met verandering, daar draait het om.